Tilgjengelighetserklæring

Sist oppdatert 30. august 2023

Last ned:

Tjenestenavn: Tempolex Bedre Læring
Leverandørnavn: Tempolex AS
Tjenestens ID: 2159998
Tjenestens URL: https://www.tempolex.no/produkter
Sist oppdatert: 30.8.2023
# Kriterie Svar Kommentar fra tjenesteleverandør
1.1.1 Ikke-tekstlig innhold Ja
1.2.1 Bare lyd og bare video (forhåndsinnspilt) Ikke relevant Tempolex Bedre Læring benytter ikke audio/video.
1.2.2 Teksting (forhåndsinnspilt) Ikke relevant Tempolex Bedre Læring benytter ikke audio/video.
1.3.1 Informasjon og relasjoner Ja
1.3.2 Meningsfylt rekkefølge Ja
1.3.3 Sensoriske egenskaper Ja
1.3.4 Visningsretning Nei Selv om brukeren kan velge visningsretning, er det ikke naturlig å gjennomføre øvinger i stående skjermretning da øvingene er utformet slik at alle elementene bør være synlig på skjermen samtidig. Øving i liggende regning er viktig for best mulig øvingsresultat uavhengig av funksjonsnedsettelse. Flest mulig ord per linje gir best øvingsresultat. Jo større skriftstørrelse den som øver trenger, jo viktigere blir liggende retning på skjermen.
1.3.5 Identifiser formål med inndata Ja
1.4.1 Bruk av farge Ja
1.4.2 Styring av lyd Ikke relevant Tempolex Bedre Læring benytter ikke audio/video.
1.4.3 Kontrast (minimum) Ja
1.4.4 Endring av tekststørrelse Ja
1.4.5 Bilder av tekst Ja
1.4.10 Dynamisk tilpasning (Reflow) Ikke relevant Det er viktig at en øver med minst mulig av for indivdet lesbart forhåndsvalg av skriftstørrelse. Det gir mulighet for flest mulig ord per linje som gir mest effektivt øvingsresultat. Trenger brukeren høyere skalering enn høyeste forhåndsvalg kan en tilpasning være at en øver på størst mulig skjerm. Oppnår en ikke tilstrekkelig skriftstørrelse med stor skjerm, vurderes sannsynligheten stor for at annen øvingstilnærming er mer effektiv for dette individet.
1.4.11 Kontrast for ikke-tekstlig innhold Ja
1.4.12 Tekstavstand Ja
1.4.13 Pekerfølsomt innhold eller innhold ved tastaturfokus Ja
2.1.1 Tastatur Ja
2.1.2 Ingen tastaturfelle Ja
2.1.4 Hurtigtaster som består av ett tegn Nei Tempolex-applikasjonen er utviklet for og rettet mot brukere med lese og/eller regneutfordringer og støtter seg på at øvrig funksjonsevne og sanser befinner seg innenfor midtre del av normalt variasjonsområde. I øvingene vil bruk av alternativ navigasjon (som f.eks. skjermlesere) føre til resultater med lav presisjon og dermed lav verdi for bruker og veileder. Alternative øvingstilnærminger må i så fall vurderes for å finne frem til den mest effektive tilnærmingen. Ved veiledet bruk (f.eks. spesialpedagog, lærer mv) i øving med elev er det en klar forutsetning at pedagogen har syn og øvrig funksjonsevne, både med tanke på observasjon av eleven, oppfatning av øvingsoppgavene og løpende evaluering av elevens besvarelse, som er tilstrekkelige til at vedkommende kan håndtere Tempolex-aplilkasjonen. Stor skjerm kan være et valg som øker muligheten for at flere kan fungere som veiledere med programvaren.
2.2.1 Justerbar hastighet Ja
2.2.2 Pause, stopp, skjul Ja
2.3.1 Terskelnivå på maksimalt tre glimt Ja
2.4.1 Hoppe over blokker Ja
2.4.2 Sidetitler Ja
2.4.3 Fokusrekkefølge Ja
2.4.4 Formål med lenke (i kontekst) Ja
2.4.5 Flere måter Ja
2.4.6 Overskrifter og ledetekster Ja
2.4.7 Synlig fokus Ja
2.5.1 Pekerbevegelse Ja
2.5.2 Pekeravbrytelse Ja
2.5.3 Ledetekst i navn Ja
2.5.4 Bevegelsesaktivering Ja
3.1.1 Språk på siden Ja
3.1.2 Språk på deler av innhold Ja
3.2.1 Fokus Ja
3.2.2 Inndata Ja
3.2.3 Konsekvent navigering Ja
3.2.4 Konsekvent identifikasjon Ja
3.3.1 Identifikasjon av feil Ja
3.3.2 Ledetekster eller instruksjoner Ja
3.3.3 Forslag ved feil Ja
3.3.4 Forhindring av feil (juridiske feil, økonomiske feil, datafeil) Ja
4.1.1 Parsing (oppdeling) Ja
4.1.2 Navn, rolle, verdi Ja
4.1.3 Statusbeskjeder Ja