Tempolex Bedre Læring er utviklet av Tempolex AS
Programmert av Copyleft Solutions AS